Platelet Preservation Box

Кутия за съхранение на тромбоцити