Protein Biology Laboratory

Лаборатория по протеинова биология

  • Protein Biology Products for Neurobiology Research

    Протеинови биологични продукти за невробиологични изследвания

    Невробиологията бързо се превърна в една от най-важните и вълнуващи области на научните изследвания за живота.Областта на невробиологията включва изучаване как клетките на нервната система обработват информация и медиират промените в поведението.Нервната система се състои от неврони и други поддържащи клетки...
    Прочетете още