Dietary Fiber Analyzer

Анализатор на диетични фибри

 • Biometer Lab Automated Analysis Apparatus Extraction Dietary Fiber Analyzer

  Biometer Lab Automated Analysis Apparatus Анализатор за извличане на диетични фибри

  Целият процес не изисква прехвърляне на проба.

  Директен контрол върху температурата на ензимната хидролиза на течността.

  Интегриране на ензимна хидролиза, разбъркване, нагряване, добавяне на течности, утаяване и изпомпване.

  Без нужда от бъркалка, потопена в пробата, анализаторът на диетичните фибри елиминира грешките, причинени от залепването на пробата.